Mirellium Teaching and Translation Stary Sącz         723 171 723            biuro@mirellium.pl      

mgr / MBA Mirella Gurgul

magister filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego  i magister ekonomii -  MBA Executive  OXFORD BROOKES UNIVERSITY i   Polish Open University   - studia BRYTYJSKO- POLSKIE ukończone z wyróżnieniem. Metodyk nauczania języka angielskiego, tłumacz j.ang i specjalista Public Relations . Status nauczyciela w Wielkiej Brytanii (QTS - numer referencyjny nauczyciela -0931562). 3,5-miesięczny staż w Komisji Europejskiej w Brukseli (Belgia) z referencjami. Ponad 20 lat doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego w kraju i za granicą w różnych instytucjach i prywatnie. 


Edukacja:

2012-2014 - Oxford Brookes University / Polish Open University - tytuł MBA Executive (Master of Business Administration - magister ekonomii) z dyplomem uniwersytetów polskich i brytyjskich (studia ukończone z wyróżnieniem- merit).

2005-2006 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - studia podyplomowe z zakresu Public Relations.

1999-2005 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - magister filologii angielskiej - studia stacjonarne.

 

Inne kwalifikacje, umiejętności, dyplomy:

10.01.2024- ukończenie  Internetowego rocznego kursu prawa i tłumaczeń prawniczych w TEXTEM- szkoły dla tłumaczy j.ang w Warszawie

11.2021-05.2022- TEXTEM- Szkoła dla tłumaczy- Warszawa- kurs trening na TP j.ang.

06.02.2017 - zaświadczenie o ukończeniu kursu tłumaczeniowego: tłumaczenie dokumentów sądowych w języku angielskim w sprawach cywilnych

11.2015-02.2016 - 3,5 miesiąca stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli, DG ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG ds. Badań Naukowych i Innowacji)

2015- The certificate in Legal Polish translation- legal translations-national law and Anglo-Saxon countries/dyplom w tłumaczeniach prawniczych pl>ang- krajów anglosaskich

2009-teacher status in the United Kingdom (QTS)/ status nauczyciela j.ang w Zjednoczonym Królestwie

2007-2008 - Sheffield Hallam- University - kurs j.hiszpańskiego w Sheffield, Anglia

2007-2008 - Sheffield College-England and European Computer License - ECDL, OCR / ICT- ukończenie kursu komputerowego ( Europejska Licencja Komputerowa) w Sheffield,Anglia

2006- fast typing course (60wpm)/ kurs szybkiego pisania na komputerze ( 60 słów na minutę) bez patrzenia na klawiaturę

09.2003 - computer course, MSOffice: Word, Excel, Outlook, Power Point/ kurs komputerowy, Nowy Sącz

2002-  diploma of the Center for American Studies, the Jagiellonian University, Krakow/ dyplom amerykanistyki- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

04.2002- ISIP-SuperMind- Krakow fast-reading course/ kurs szybkiego pisania w Krakowie

02 / 08.2000- English language diploma ( proficiency )King Street College-London/ - dyplom ukończenia kursu biegłości językowej ( proficiency) w King Street College w Londynie

2000- license of the foreign tour guide - Krakow/ - dyplom pilota wycieczek zagranicznych- Kraków

20/03/1999- certificate of the educator of recreation centers for children and youth, Opole/- wychowawca kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, uprawnienia zdobyte w Opolu

 

Experience/ doświadczenie

10.2013- until now - the owner of the translation agency, (EFL) teacher and translator of English/ tłumacz zwykły j.ang i lektor j.ang, właścicielka firmy

05.2011- 07.2013- PPHU "Cars" Stary Sącz - translator, administration manager, international forwarder/ tłumacz, manager administracji, spedytor międzynarodowy

17-18.04.2010- Coordinator at the PAP Krakow Poland Press Center / koordynator dla Polskiej Agencji Prasowej ( PAP) w centrum prasowym w Krakowie podczas ceremonii pogrzebowej pary prezydenckiej

09. 2009- 06.2010 English language lecturer - Junior High School No. 2, Nowy Sącz Poland/nauczycielka języka angielskiego w gimnazjum numer 2 w Nowym Sączu

09. 2008- 06. 2009 English language lecturer - Spa dr Irena Eris, Krynica/ lektorka języka angielskiego w Krynicy, w Spa Dr Ireny Eris
Administrator courses - "Vector"/ administratorka w firmie rodzinnej "Vector"

12.2007 - 08. 2008 Freelance journalist - various magazines - England/ dziennikarka freelance dla różnych magazynów w Anglii
Responsibilities: writing articles on various subjects in Polish and English for the London magazine "Cooltura", "Visit Poland", "Work and life abroad"/ pisanie artykułów po polsku i angielsku na różne tematy dla londyńskiej " Cooltury", irlandzkiego magazynu " Visit Poland" i polskiego " Praca i życie za granicą"

11.2006 - 11. 2007 Administrator / Sales and accounting assistant, project manager
"Interhatch" England/ asystentka administracji, księgowości i sprzedaży w firmie " Interhatch" w Chesterfield, płn Anglia.
Responsibilities: invoicing, mailing, writing correspondence in Polish and English, cooperation with Polish clients (translations), increasing the company's profit: delegations, answering telephones and other office duties.]/ obowiązki: fakturowanie, pisanie korespondencji po polsku i angielsku, współpracca z klientami z Polski ( tłumaczenia), zwiększanie zysków firmy poprzez delegacje, odpowiadanie na telefony oraz inne obowiązki biurowe,=.

05. 2006-07.2006 "Comarch" Krakow Poland
Intern in the PR and Marketing Department (free internship)/ stażystka w dziale Marketingu i Public Relations w firmie IT - ComArch w Krakowie
Responsibilities: organization of events, meetings, conferences for company partners, catering organization, hotel reservations, translations (ang-pol)/ obowiązki: organizowanie wydarzeń firmowych, spotkań i konferencji dla partnerów firmy, organizacja kateringu, rezerwacja hotelowa, tłumaczenia polsko-angielskie.

10. 2005-06. 2006 "World Communication" Kraków Polish
English language teacher/ lektorka języka angielskiego w szkole językowej" World Communication" w Krakowie

25-28.05.2006 PAP Kraków, Auschwitz-Birkenau Poland
Coordinator at the Press Center
during the visit of Pope Benedict XVI/ koordynatorka centrum prasowego PAP ( Polskiej Agencji Prasowej) w Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Responsibilities: organization of transport for journalists, assistance to journalists, translations / obowiązki: organizacja transportu dla dziennikarzy z całego świata, asysta dziennikarska, tłumaczenia

10.1998- 05.2006 "Lap development" Kraków Polska
Project Manager (contract work)/ manager projektów w firmie "Lap development" w Krakowie
Responsibilities: promotion and representation of the company in London, recruitment of the team for the needs of the company's projects, implementation of projects/ obowiązki: promocja firmy i reprezentowanie jej w Londynie, wdrażanie projektów, zbieranie kwestionariuszy wśród studentów na potrzeby działań marketingowych firmy.

1999-2005 (3 months each year) SAS - South African Society -Assistant to the director of the Association and a member of the British Parliament in London/ asystentka polityka z parlamentu brytyjskiego w Londynie dla Stowarzyszenia Republikii Południowej Afryki- w każde wakacje po 3 miesiące.
Responsibilities: promotion of the Association in London, organization of the database and organization of the Polish team to work at the annual SAS event in Hersham, team coordinator during that event in Hersham London/obowiązki: promocja Stowarzyszenia RPA w Londynie, organizacja bazy danych i zespołu eventowego z Polski na corocznym zlocie członków stowarzyszenia w Hershem, pod Londynem

Other details: a member of the NZS of the Jagiellonian University and the Students' Self-Government of the Jagiellonian University/ inne dane: członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz samorządu studentów UJ w Krakowie w czasie studiów.


Hobbies : swimming, cycling, mountain hiking, reading books, learning foreign languages, listening to music/ zainteresowania: pływanie, jazda na rowerze, chodzenie po górach, czytanie książek, nauka języków obcych, słuchanie muzyki.


Previous translation achievements - references from :/ referencje translatorskie od:

As a student she wrote articles for "Eurostudent", "News from the Jagiellonian University"
translated the university informant at the University of Economics/ jako studentka pisała artykuły dla " Eurostudent", " WUJ", proof-reading informatora Akademii Ekonomicznej w Krakowie w j.ang
- In 2010, she translated the EU and other documents for  the Kosciuszko Institute in Krakow, the Institute of European Integration and to the Economic Forum in Krynica.
-redagowanie articles in j.ang for "Visit Poland", Dublin, Ireland/ w 2010 roku tłumaczyłam dokumenty unijne Instytutu Kościuszki w Krakowie( Instytutu Integracji Europejskiej ) na potrzeby Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Work  experience/ translation for:/ doświadzenie zawodowe/ tłumaczenia dla:

- Institute of European Integration in Krakow - Kosciuszko Institute/ Instytut Integracji Europejskiej, Instytut Kościuszki w Krakowie.
- "Lucan" szkoła językowa w  Krakowie, "World Communication" szkoła językowa w Krakowie
- SCGG-Grzegorz Grześków- Krakow
- firma budowlana- Sibet SA
- Jurkowski, Nowy Sącz
- Sofaks Sp.zo.o., Kraków
- Spa dr Irena Eris, Krynica
-dominikanie.pl
- Inspire Sourcing /KRAKÓW - tłumaczenie platformy, kwestionariusza osobowościowego the Bridge Personality.
- Dller /KIELCE, - Bahlsen/KRAKOW
-  bank CREDIT AGRICOLE/ Nowy Sącz,
- adwokat- kancelaria prawna/ Aleksandra Czerwonka - WROCŁAW
- radca prawny- kancelaria radcy prawnego- Katarzyna Frysiak- WROCŁAW
- Mebloplast/ KRAKÓW.-Erbet,/Nowy Sącz,/ kancelaria adwokacka Joanna Polowczyk w Poznaniu, "Flash Development" w Warszawie, kancelaria adwokacka Angelika Studzińska-Wiącek w Warszawie-

-w Starym Sączu zaś tłumaczenie na j.ang tablic informacyjnych przy ołtarzu papieskim, Centrum Pielgrzymowania OPOKA oraz dla BOBROWISKA, dla IMO Galerii
i dla wielu różnych firm, instytucji oraz osób prywatnych

OPINIONS / REVIEWS about the company also on Facebook fanpage/ OPINIE NA TEMAT FIRMY NA FANPAGE NA FACEBOOK-U-   www.facebook.com/mirellium

Śledź wiadomości na stronie fanów na Facebooku i bądź na bieżąco z nowościami językowymi!  Również zaglądnij na blog: www.mirellium.blogspot.com  oraz INSTAGRAM:- mirellium.pl

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy mi zaufali, korzystając z moich usług  i życzę dalszej motywacji do osiągnięcia swoich celów.